Jdi na obsah Jdi na menu
 


USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

INFORMACE

 

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vratislávka

Obecní úřad Vratislávka v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vratislávka, svolaného dosavadní starostkou obce Miloslavou Jeřábkovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání : Obec Vratislávka – místnost obecního úřadu, Vratislávka 15

Doba konání: 5.11.2018 od 18:00 hodin

Program jednání:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib

3) Schválení programu

4) Volba starosty a místostarosty

a) určení způsobu volby starosty a místostarosty

b) volba starosty

c) volba místostarosty

5) Zřízení finančního, kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního, kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru

d) volba členů finančního výboru

e) volba členů kontrolního výboru

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

7) Diskuse

 

Vratislávka 27.10.2018

 

 

Miloslava Jeřábková - dosavadní starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce: 27.10.2018

Sejmuto z úřední desky: 5.11.2018